Շաբաթ, 22 Հունիսի, 2024

Ծառայություններ

Գրադարանային սպասարկում՝ այդ թվում

  • Ընթերցանություն ընթերցասրահում
  • Գրքերի տրամադրում տանն ընթերցելու համար
  • Միջոցառումների կազմակերպում
  • Ցուցահանդեսների կազմակերպում
  • Տեղեկատու մատենագիտական սպասարկում /տեղեկանքների տրամադրում, մեթոդական խորհրդատվություն, եւ այլն/
  • Արտագնա գրքային ցուցահանդեսների կազմակերպում եւ ցուցահանդեսների նյութերի տրամադրում
  • Էլեկտրոնային սպասարկում՝ այդ թվում

Ինտերնետային կապ Կոհա ծրագիր, էլեկտրոնային գրացուցակ /տեղեկատվություն գրքի առկայության մասին էլ. գրացուցակի օգնությամբ/