Մեր մասին

Գրադարանը ստեղծվել է 1923-24թթ: 1980թ   ստեղծվել է գրադարանի կենտրոնացված համակարգ  «ԳՀԿ»: 1997թ. ԳԿՀ-ի Կենտրոնական գրադարանն անջատվեց համակարգից եւ դարձավ նախ՝ Տավուշի  հանրապետական, ապա՝ Տավուշի  մարզային գրադարան:

Տավուշի  մարզային գրադարանն ունի հետեւյալ բաժինները՝

  • Գրադարանային հավաքածուի համալրման և մատենագիտական
  • Սպասարկման
  • Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման եւ պահպանման
  • Մանկական
  • Տնտեսական
  • Գրադարանային հավաքածուի համալրման և  մատենագիտական

Գրադարանային հավաքածուի համալրման և  մատենագիտական  բաժինը ստուգման, հաշվառման, գրանցման, տեխնիկական մշակման է ենթարկում կոմպլեկտավորման բոլոր աղբյուրներից ստացվող գրականությունը եւ բաշխում է համապատասխան բաժիններին, կատարում է տեղեկատու-մատենագիտական աշխատանքը եւ գրադարանի ողջ վիճակագրությունը:

Սպասարկման և Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման եւ պահպանման բաժինները մեծ աշխատանքներ են կատարում ընթերցողների ներգրավման եւ սպասարկման գործում:

Մանկական բաժինը հիմնականում սպասարկում է կրտսեր և միջին տարիքի աշակերտներին:

Տնտեսական բաժինը ապահովում է գրադարանի տնտեսական աշխատանքները:

Լայնամասշտաբ է Տավուշի  մարզային գրադարանի համագործակցությունը գրադարանի զարգացմանն աջակցող գիտա-կրթական հաստատությունների, հիմնարկների, տեղական կառավարման մարմինների, այլ գրադարանների եւ զանազան հասարակական կազմակերպությունների հետ:

Գրադարանում կազմակերպվող բոլոր միջոցառումները (Ազգային գրադարանային շաբաթ, Գրադարանային երեկո, մասսայական միջոցառումներ եւ այլն) ուղեկցվում են գրքային հարուստ ցուցահանդեսներով: Բոլոր միջոցառումները լուսաբանվում են տեղական մամուլում, սոց. ցանցերում:

Գրադարանի աշխատակիցները ակտիվորեն են մասնակցում գրադարանային աշխատանքների վերաբերյալ կատարվող հանրապետական եւ միջազգային միջոցառումներին (խորհրդակցություններ, սեմինարներ եւ այլն) եւ նորություններն անմիջապես ներ են դնում մեր գրադարանում: