Երկուշաբթի, 11 Դեկտեմբերի, 2023

Աշխատակազմ

Տնօրեն՝ Անահիտ Ղուկասյան

Սպասարկման բաժնի վարիչ՝ Կարինե Քեռյան


Մանկական բաժնի վարիչ՝ Կարինե Մարդանյան

Գրադարարանային հավաքածուի կազմակերպման օգտագործման և պահպանման բաժնի վարիչ՝Վարդիթեր Մարկոսյան