Կիրակի, 14 Ապրիլի, 2024

Աշխատակազմ

Տնօրեն՝ Անահիտ Ղուկասյան

Սպասարկման բաժնի վարիչ՝ Կարինե Քեռյան


Մանկական բաժնի վարիչ՝ Կարինե Մարդանյան

Գրադարարանային հավաքածուի կազմակերպման օգտագործման և պահպանման բաժնի վարիչ՝Վարդիթեր Մարկոսյան