Ուրբաթ, 19 Հուլիսի, 2024

Տնտեսական բաժին

. համակարգում և ուղղորդում է տնտեսական մասի աշխատանքները, հսկողություն է իրականացնում տնտեսական մասի աշխատողների աշխատանքային կարգապահության պահպանման նկատմամբ
. կազմակերպում և ապահովում է գրադարանի լուսավորության, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման և օդափոխության աշխատանքները
.մասնակցում է տնտեսական ծախսերի նախահաշվարկների կազմման աշխատանքներին
. բաշխում է բաժնի աշխատողների միջև մաքրման, հավաքման, նորոգման աշխատանքներ
. պահպանում է հակահրդեհային անվտանգության և սանիտարական կանոնները