Աշխատակազմ

Ղուկասյան Անահիտ

(տնօրեն)

Էդիլյան Նաիրա

(գլխավոր հաշվապահ)

 

 

Քեռյան Կարինե

(սպասարկման բաժնի վարիչ)

 

Մարկոսյան Վարդիթեր

(գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,
օգտագործման եւ պահպանման բաժնի վարիչ)

 

Մարդանյան Կարինե

(մանկական բաժնի վարիչ)

 

Օթարյան Անահիտ

(գրադարանային հավաքածուի համալրման եւ

մատենագիտության բաժնի վարիչ)

 

Ավագյան Մարատ

(տնտեսական բաժնի վարիչ)